Таксистите нема да полагаат англиски јазик

Министерството за транспорт и врски најави дека почнува процесот на подготовка на измените во Законот за превоз во патниот сообраќај.