Објавени резултатите од конкурсот за откуп на дела од областа на класичната музика 2016

И овој конкурс на кој аплицирале 36 автори со 59 композиции, е речиси идентичен според интересот со изминатите.