Бројни награди за младинскиот црковен хор Св. Кирил и Методиј од Велес

Прво место во категорија изведба на православна духовна музика, прво место во категорија на световна музика и најдобар диригент во категорија академско хорско пеење.