Чествување за Петре М. Андреевски

Литературен час посветен на животот и делото Петре М. Андреевски ќе се одржи денеска во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје.