Адреса

Телевизија  Канал 5
Улица Скупи
1000 Скопје
Република Македонија

Маркетинг
marketing@kanal5.com.mk

Информативна редакција
desk@kanal5.com.mk

тел. +389 (0)2/ 3091-551 локали 132 и 133
факс +389 (0)2/3091-560

Сметководство
факс +389 (0)2/3091-556

Централа
тел. +389 (0)2/3091-551