Почина најстариот жител на светот, Јапонката Наби родена во 19 век

Почина најстариот жител на светот, Јапонката Наби родена во 19 век